Skip to main content

Opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden, inkludert artikler, illustrasjoner, skjermbilder, grafikk, logoer, videoer, og andre filer, tilhører Nintendo, med mindre det eiers av en tredjepart, og beskyttes av norske og internasjonale lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter.

Hva betyr det?

Innholdet på denne nettsiden, inklusive artikler, illustrasjoner, grafikk, skjermbilder, logoer, videoer og andre filer, får ikke brukes på andre nettsider, i publikasjoner, i offentlige utgivelser eller i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er Nintendos. Materialet på nettsiden får ikke brukes på måter som skaper forvirring blant kunder, nedvurderer eller diskrediterer Nintendo, er kommersielt utbyttende eller som på annen måte krenker Nintendos immaterielle rettigheter.

Kan jeg be om lov til å bruke materialet?

Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere forespørsler vedrørende bruk av materiale som finnes på denne siden, ettersom vi (Bergsala AS) ikke eier rettighetene til materialet. I stedet henviser vi til de respektive eierne.

Nintendo og tredjepart

Flere av spillene som presenteres på denne nettsiden er helt, eller delvis, eid av andre selskaper enn Nintendo. Alle rettigheter til materialet for disse spillene tilhører de respektive eierne.

Nintendo respekterer andres immaterielle rettigheter og ber også andre om å gjøre det samme. I henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i USA, Electronic Commerce Directive (2000/31/EC) i EU, samt andre lignende lover, har Nintendo etablert retningslinjer for hvordan saker skal håndteres når noen krenker Nintendos immaterielle rettigheter. Denne policyen innebærer blant annet at Nintendo kan avslutte brukerkontoer ved mistanke om brudd på opphavsretten.


Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge