Skip to main content

Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern. Vennligst les igjennom personverneklæringen for mer informasjon.

Bergsala AB med organisasjonsnummer 556315-6412 er ansvarlig for håndteringen av dine persondata. Når vi bruker utrykk som «vi», «oss», «vår» osv., så er dette en henvisning til Bergsala. Vi respekterer ditt personvern, og beskytter derfor informasjonen vi mottar fra deg. Vennligst les gjennom hele personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan vi håndterer dine persondata. Her vil du se hvordan vi håndterer data fra når du kontakter serviceavdelingen vår, til når du velger å sende inn en jobbsøknad, inkludert håndtering av referanser.

Bergsala eier en rekke domener (heriblant nintendo.no). Vennligst merk at denne personvernerklæringen gjelder for følgende nettsider: www.bergsala.no, www.bergsala.se, www.bergsala.dk, www.bergsala.fi, www.bergsala.lv, www.bergsala.eu, www.nintendo.no, www.nintendo.se, www.nintendo.dk og www.nintendo.fi

Vi bruker også informasjonskapsler, også kjent som «cookies». Du kan lese mer om dette under siden om informasjonskapsler.

Hva slags persondata lagrer vi, for hvilket formål, samt hvilke rettslig grunnlag forholder vi oss til rundt prosesseringen av persondata?

 • DIREKTE MARKEDSFØRING:

  Dette gjelder når vi sender ut nyhetsbrev, tilbud og annen relevant informasjon om produkter, service eller tjenester.

  Persondata: Navn og e-postadresse

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse med dette er å sende ut nyhetsbrev.

  Lagringsperiode: Vi lagrer dataene dine så lenge du velger å abonnere på nyhetsbrevet.

 • KONKURRANSER:

  • Vinnere av konkurranser og trekninger.
  • Utsending av premie til vinneren av en konkurranse eller trekninger.

  Persondata: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse med dette er å opprettholde avtalen rundt en konkurranse eller trekning slik at vinnerne blir premiert.

  Juridisk forpliktelse:  Vi lagrer data i henhold til den svenske bokføringsloven.

  Lagringsperiode: 7 år i henhold til den svenske bokføringsloven (1999:1078).

 • SERVICE- OG GARANTISAKER:

  • Kontakt for å svare på henvendelser rundt service- eller garantisaker.
  • Mottak og returnering av produkter.

  Persondata: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse ved dette er å kunne hjelpe kunden i henhold til Forbrukerkjøpsloven/Kjøpsloven.

  Fullføre avtaler: Hvor det ikke gjelder reklamasjonssaker, så er dette basert på avtalen som er inngått med deg.

  Juridisk forpliktelse: Følge krav til lagring av data i henhold til bokføringsloven.

  Lagringsperiode: Ett år etter service/garantisaken. Vi lagrer også data i syv år i henhold til den svenske bokføringsloven.

 • REKRUTTERING:

  • Mottak og gjennomgang av søknad
  • Kontakt angående intervju
  • Gjennomføring av intervju
  • Innhenting av referanser
  • Oppbevaring av søknader

  Persondata: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, informasjon du gir oss via CV og søknadsbrev, intervjunotater og informasjon rundt referanser.

  Vi ber deg unngå å gi oss sensitiv informasjon om helse, religion, fagforeninger osv. Hvis du likevel velger å opplyse om slikt, forbeholder vi oss retten til å slette disse opplysningene, gitt at vi ikke har en rettslig plikt til å håndtere slik data.

  Rettslig grunnlag:Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse ved dette er å rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

  Lagringsperiode:Vi beholder informasjonen til stillingen du har søkt på er fylt. Hvis du har gitt oss tillatelse til å beholde søknaden din for andre relevante jobber, vil vi beholde den to år frem i tid.

 • REFERANSER UNDER REKRUTTERING:

  • Kontakte referansepersoner
  • Innhenting av referanse
  • Oppbevaring av notater fra samtale

  Persondata:Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og profesjonell tittel.

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse er å rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

  Lagringsperiode:Vi beholder informasjonen til stillingen du har søkt på er fylt.

 • FORBEDRING AV TJENESTENE VÅRE::

  • Finne bugs/programvarefeil.
  • Identifisere og løse problemer på nettsiden
  • Endring av grensesnittet på nettsiden

  Persondata: Informasjon fra nettsiden basert på nettleserinformasjon og IP-adresse.

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse er å utvikle raskere og mer brukervennlige tjenester.

  Lagringsperiode: 26 måneder etter du brukte tjenesten.

 • KOMMUNIKASJON MED FORHANDLERE:

  Registering og administrasjon av service- og garantisaker.

  Persondata Navn, e-postadresse, telefonnummer, ansattes navn og ansattes tittel

  Rettslig grunnlag: Berettiget interesse.
  Bergsalas berettigete interesse er å kunne oppfylle våre forpliktelser i forhandleravtalen som er inngått..

  Lagringsperiode: 10 år etter starten av service- og garantisaker. Vi bruker bare persondata som er relevant i hver individuell sak for å etablere, gjennomføre og forsvare rettskrav.

Vi bruker kun personopplysninger som er relevante i hvert enkelt tilfelle for å kunne etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Generelt vil vi behandle slike type personopplysninger i 10 år fra opprettelsen eller i den tiden som kreves for å behandle den aktuelle saken. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på vår legitime interesse i å etablere, hevde eller forsvare juridiske krav.

HVOR SAMLER DERE MINE PERSONDATA FRA?

Vi prosesserer persondata som er samlet inn direkte fra deg, selskapet du representerer og persondata som lagres via informasjonskapsler. I rekrutteringsprosesser kan det være vi innhenter persondata fra tredjepart (oppgitte referanser).

HVA SKJER OM JEG IKKE GODKJENNER INFORMASJONSKAPSELENE VÅRE?

Om du ikke godkjenner våre informasjonskapsler, kan det være at funksjonaliteten til nettsiden begrenses eller ikke fungerer som den skal. Om du ikke oppgir persondata til oss når du kontakter oss, så kan det være at vi ikke får mulighet til å gi deg den serviceopplevelsen vi ønsker.

HVEM DELER VI PERSONDATAENE DINE MED?

For å kunne yte den servicen vi ønsker, deles persondata med følgende:

a) Selskaper innen konsernet,

b) Leverandøren av analyseverktøy for nettsiden vår,

c) Sosiale medier (Facebook, Google, Instagram, YouTube og/eller Twitter),

d) Leverandøren av verktøy innenfor direkte markedsføring (Elastic Email),

e) IT leverandører og

f) referanser.

Deling av persondata kan for eksempel skje via internett, når et spørsmål må besvares av en annen person enn den som fikk henvendelsen. Navnet og e-postadressen som brukes til registering av nyhetsbrev blir ikke delt med noen andre enn den som sender ut nyhetsbrevet.

Om du allerede er logget inn på sosiale medier som for eksempel Facebook, Google, Instagram og/eller Twitter, så vil disse plattformene registrere sidene du besøker hos oss. Du kan lese mer om hvordan dataoverføringer fungerer under hver plattforms respektive brukeravtale. I mange tilfeller kan du selv justere hvilken informasjon som deles. Les mer om dette under informasjonskapsler.

KOMMER VI TIL Å OVERFØRE PERSONDATA UTENFOR EU / EEA?

Vi kan overføre dine persondata til land utenfor EU / EEA. Hvis den Europeiske Kommisjonen har bestemt at et land ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil vi gi en beskrivelse av de beskyttelsestiltakene som er tatt eller det juridiske grunnlaget som vi baserer vår overføring på. Vi vil sikre at overføring av dine data skjer i henhold til den europeiske databeskyttelsesloven. For mer informasjon om vi har flyttet dine persondata utenfor EU / EEA, vennligst kontakt oss med en skriftlig forespørsel til adressen nederst på siden.

HVILKE RETTIGHETER HAR JEG?

Under finner du et sammendrag av de rettighetene du har i henhold til den europeiske databeskyttelsesloven. Du kan når som helst kontakte oss om spørsmål knyttet til dine rettigheter.

Vær oppmerksom på at vi alltid vil foreta en vurdering om forespørselen er berettiget. Ikke alle rettigheter oppført nedenfor er absolutte, og unntak kan forekomme.

I tillegg til rettighetene under, har du også retten til å klage oss inn for et offentlig organ angående hvordan vi håndterer dine persondata.

a) Rett til tilgang: Du har rett til å motta en kopi av all persondata vi har om deg i tillegg til informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

b) Rett til korreksjon: Du har rett til å korrigere persondata og/eller supplementere data som ikke stemmer eller er ufullstendig.

c) Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter all persondata i følgende situasjoner:

  • Persondata ikke lenger er nødvendig i forhold til når de ble samlet inn eller prosessert,
  • du ønsker å trekke samtykket ditt til at vi behandler dine persondata om det ikke er noe annet juridisk grunnlag,
  • du gjør en legitim innvending mot hvordan vi behandlinger dine personopplysninger,
  • persondata har blitt håndtert ulovlig,
  • eller når sletting er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser.

d) Rett til begrenset behandling av personopplysninger. Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i følgende situasjoner:

  • Nøyaktigheten av personopplysningene er under etterforskning,
  • prosesseringen av data er ulovlig eller ikke lenger nødvendig for formålet, men du motsetter deg sletting av personopplysninger og ber i stedet om en begrensning av prosessering,
  • vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du trenger personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav,
  • du har protestert mot hvordan vi håndterer dine personopplysninger og innsigelsene er under etterforskning.

e) Rett til portabilitet av data. Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene som angår deg, og som du har gitt oss for å overføre disse til en annen tjenesteleverandør dersom behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke eller gjennomføring av en avtale.

f) Generell innsigelsesrett. Du har en generell rett til å når som helst protestere mot behandling av dine personopplysninger basert på vår legitime interesse. Hvis du protesterer, må vi vise at vi har legitime grunner til behandlingen eller at vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

g) Rett til å motsette seg direkte markedsføring. Du har rett til å når som helst protestere mot hvordan vi håndterer dine persondata i direkte markedsføringsformål. Hvis du gjør dette, vil vi ikke lenger bruke personopplysningene dine for slike formål.

Linker

På nettsidene våre finnes det linker til andre nettsider, og disse dekkes ikke av vår personvernerklæring. For mer informasjon om andre siders personvernerklæring bør du lese deres brukeravtaler slik at du ser hvordan de håndterer dine persondata.

Kontakt oss

Om du har spørsmål, kan kontakte oss per brev:

ATT: Bergsalas Dataskyddsombud
Box 10204
434 23 Kungsbacka
SWEDEN


Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge