Skip to main content

Gjenvinning og miljøansvar

Les mer om hvordan du resirkulerer produkter og batterier.
 • Håndtering av elektroniske produkter som ikke lenger er brukbare
  Symbolet av en overkrysset søppeltønne betyr at produktet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall. Elektroniske restprodukter kan inneholde materialer og substanser som er miljøskadelige, og om de ikke håndteres på riktig måte kan de skade miljø og mennesker. Slike produkter skal leveres inn til gjenvinningsstasjoner eller hos forretninger som tar imot gamle, elektroniske produkter til gjenvinning. Du kan henvende deg til din lokale avfallsetat for mer informasjon om hva du skal gjøre med elektronisk avfall. Det er viktig at vi alle tar ansvar for vårt miljø og håndterer alt avfall på en trygg, sikker og miljøvennlig måte. Les mer på nettsiden til Norsk Gjenvinning.
  This product should not be thrown in the trash can
 • Håndtering av batterier som er utladet

  Håndtering av bærbare og oppladbare batterier reguleres av EU- og internasjonal lov. Ettersom batterier inneholder tungmetaller (f.eks. bly, kvikksølv og kadmium) som kan lede til alvorlige miljø- og helseproblemer skal disse samles inn separat og gjenvinnes.

  Om et batteri er merket med en overstreket søppeltønne betyr det at de ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. De kjemiske betegnelsene Cd, Hg og Pb indikerer om batteriet inneholder kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Som konsument er du av lov bundet til å separere slike batterier fra øvrig husholdningsavfall og levere dem inn til resirkulering på godkjente steder. Vennligst forhør deg hos lokale gjenvinningsstasjoner, elektronikkforhandlere og/eller større dagligvarebutikker hvorvidt de tar imot brukte batterier til gjenvinning.

  Kostnaden for å håndtere gjenvinning av batterier er inkludert i prisen når du kjøper et Nintendo-produkt som er batteridrevet.

  Don't throw batteries in the trash can

Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge