Skip to main content

Hjelp meg å komme i gang med Wii

Trenger du hjelp til å komme igang med Wii, eller opplever du problemer med konsollen? Da har du kommet til rett sted. Gå gjennom denne guiden hvor vi har samlet de vanligste feilene og hvordan man løser dem.

Jeg får ikke bilde eller lyd

Kontroller at TV-en er stilt inn på riktig kanal og at alle kabler er riktig koblet til både TV og konsoll. Om du bruker SCART-adapter må du kontrollere at kablene er koblet korrekt til denne, gul til gul, rød til rød og så videre. Pass på at kablene er trykt skikkelig i, og noen ganger hjelper det å trekke ut alle kabler og deretter plugge dem skikkelig inn igjen.

Angående lyd: Kontroller kablene, lydstyrken på TV-en/høyttalerne/stereoen og at ingen av disse er satt til "mute" (at lyden er helt avslått). Har du koblet lyden til et stereoanlegg må du kontrollere at riktig inngang og kanal er valgt. Får du fremdeles ingen lyd, så prøv å koble lyden fra Wii-konsollen direkte i TV-en for å utelukke at det er feil på konsollen.

Jeg får igang konsollen med bilde og lyd, og befinner meg på det første skjermbildet. Jeg har valgt språk og skal velge "confirm", men har ingen peker

Stå omtrent to meter fra TV-en og beveg Wii Remote opp, ned, til høyre og til venstre. Dersom det fremdeles ikke kommer noen peker på skjermen, må du sjekke at Sensor Bar ligger rett over eller under TV-en og at ingenting blokkerer den. Sjekk også at ledningen til Sensor Bar er skikkelig festet i konsollen, den lager en liten klikkelyd når du plugger den inn.

Det går også an å kontrollere om Sensor Bar fungerer ved å "filme" den med et digitalkamera. Dersom du ser fem små, blå lys i hver sin ende av Sensor Bar, så ligger feilen et annet sted. Om du ikke ser lysene så er Sensor Bar antageligvis ikke skikkelig koblet til, konsollen er avslått eller så er det brudd i ledningen et sted.

Pekeren på skjermen flakker og det er vanskelig å peke rett

Lyskilder i nærheten av TV-en er den vanligste årsaken til at pekefunksjonen blir forstyrret. Sollys og sterke lamper kan mistolkes som IR-signaler og gjøre slik at pekeren hopper omkring på skjermen. Løsningen er å slå av, blokkere eller flytte lyskilder som kan være forstyrrende. Det er også mulig å justere følsomheten under "Wii Options" (det runde ikonet nede til venstre i Wii-menyen). Klikk deg inn på "Wii Settings", bla deg fram til "Sensor Bar" og klikk deretter på "Sensitivity". Prøv deg fram til du finner et følsomhetsnivå som passer deg.

Jeg har fått igang konsollen og skal spille et spill, men disken fungerer ikke

Prøv først å klikke på Disc Channel lengst oppe til venstre på skjermen hvor ikonet til spillet skal dukke opp. Det kan hende at spillet må oppdatere konsollen til en nyere versjon av systemmenyen enn den som er installert. Kontroller også at disken ikke er ripet eller tilgriset på noen slags måte, og at du ikke har satt disken i feil vei. Spillet må selvfølgelig også være fra riktig region ettersom konsollen er regionsperret. Kontakt serviceavdelingen vår dersom problemet ikke løser seg.

Wii Remote vil ikke synkroniseres/kommunisere med Wii-konsollen

For å kunne benytte en Wii Remote sammen med Wii-konsollen din, må du først passe på at konsollen er synkronisert med Wii Remote. Dette ordnes på følgende måte:

  • Finn begge synkroniseringsknappene. En finner du under den lille luken foran på Wii-konsollen (der hvor du setter inn SD-kort) og den andre finner du under batterilokket på Wii Remote.
  • Trykk på den røde SYNC-knappen på Wii-konsollen og vent ett sekund.
  • Trykk på den røde SYNC-knappen på en Wii Remote og vent til den er ferdig med å blinke.
  • Gjenta denne prosedyren for alle kontrollere som du ønsker å permanent synkronisere til konsollen

Nullstilling og resynkronisering. Dersom det skulle skje at en Wii Remote ofte mister kontakt med konsollen, eller at den ikke fungerer helt som den skal, kan du prøve å resynkronisere Wii Remote. Da må du først holde inne synkroniseringsknappen på Wii-konsollen i minst 15 sekunder (dette nullstiller all synkronisering), og deretter gjenta de tre stegene over. Merk deg at du kun kan synkronisere én Wii Remote av gangen. Du må gjenta disse tre punktene for hver enkelt Wii Remote som du ønsker å koble til Wii-konsollen. Maks fire Wii Remotes kan kobles til samme konsoll, og framgangsmåten er identisk for Wii Balance Board.

Wii Remote er synkronisert, men jeg får ikke fram pekeren på skjermen

Kontroller at Sensor Bar er skikkelig plugget i maskinen og at den er vendt mot deg. Minimumsavstanden fra Sensor Bar til Wii Remote er 1,5 meter. Prøv også tipsene litt lenger opp på denne siden.

Det er kun lys i den første, andre, tredje eller fjerde lampen på Wii Remote

Dette lyset viser kun hvilken Wii Remote som hører til hvilken spiller. Om den første lampen lyser, så er dette kontrollen til spiller nummer én. Om den andre lampen lyser, så er dette kontrollen til spiller nummer to, og så videre.

Wii-konsollen min er helt død

Enheten kan ha fått et overslag i nettdelen. Koble ut AC-adapteren fra veggen og Wii-konsollen, og la denne ligge i 1-2 timer. Koble den deretter til igjen. Dette problemet kan oppstå etter strømavbrudd eller lignende.

Strømadapteren min lager en rar lyd når Wii-konsollen er avslått

Henvend deg til forhandleren som du kjøpte konsollen av eller serviceavdelingen vår for å få den byttet.

Dersom du fremdeles ikke har fått igang konsollen din etter å ha utført overnevnte tester, så kan du kontakte serviceavdelingen vår for ytterligere hjelp.


Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge