Skip to main content

Hva er PEGI og hvordan skal man tolke de ulike symbolene?

Våren 2003 ble et nytt europeisk merkingssystem for videospill kalt PEGI lansert. PEGI står for Pan European Game Information og finnes på produkter som distribueres i Europa. PEGI er et system for aldersanbefalinger.

Siden videospill slo kraftig gjennom på midten av 1990-tallet har det rådet ganske stor forvirring angående merking av videospill. Flere ulike organisasjoner, myndigheter og bedrifter gav produktene sine egne merker, og disse kunne være alt fra aldersgrenser til "innholdsmerking" og i verste fall kunne ett og samme produkt ha flere ulike og motsigende aldersmerkinger og informasjonstekster. De fleste av produktene ble produsert sentralt og deretter distribuert fritt i Europa, uavhengig av språklige, juridiske og kulturelle forskjeller mellom landene. I takt med at spill solgte mer og mer ble forvirringen rundt forpakningsinformasjonen desto større. I 2002 kunne man i en større butikkjede finne spill som hadde både en britisk, tysk, europeisk og amerikansk aldersmerking på forpakningen, så vel som butikkens egen merking. For konsumentene resulterte dette i at det var umulig å vite hvilken merking som gjaldt og hvilken merking som stemte best med ens egne vurderinger.

Selvregulering

EU ga medlemslandene i oppdrag å oppfordre bransjen til selvregulering, samt om å rapportere hvilke steg som ble tatt. Målet var at bransjen selv skulle løse problemet uten nasjonal eller europeisk lovgivning, så man begynte å sjekke mulighetene for å gjennomføre en felles europeisk merking som skulle erstatte jungelen med merkingssystemer som hadde oppstått. Gjennom å se på de ulike landenes aldersgrenser for visse typer av skildringer i film og video endte man til slutt opp med de alderskategoriene som stemte best overens med samtlige lands systemer. Kort sagt utgjør disse aldersinndelingene grunnlaget til PEGI-merkingen.

En ting du som forelder bør være klar over er at PEGI-merkingen kun er en anbefaling basert på innholdet i spillet, eksempelvis om det inneholder vold, skremmende scener og lignende, og at den IKKE sier noe om hvilken aldersgruppe spillet passer til. Et spill merket med PEGI 3+ kan gjerne være alt for vanskelig å spille for yngre barn, men selve innholdet i spillet er trygt for barn i den alderen. I tillegg til selve alderssymbolene vil også mange spill ha ekstrasymboler som viser om et spill inneholder vold, stygt språk, skremmende scener, seksuelle situasjoner, rusmidler, diskriminering eller gambling.

Besøk PEGIs offisielle nettside for mer informasjon.


Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge