Skip to main content

Hvordan synkroniserer jeg Wii Remote?

Synkronisering av Wii-fjernkontrollen til en Wii-konsoll lar Wii-fjernkontrollen kommunisere med konsollen. Wii-fjernkontrollen som følger med systemet skal allerede være synkronisert med konsollen. Men alle ekstra Wii-fjernkontroller du bruker med systemet må også synkroniseres for å fungere ordentlig.

Permanent synkronisering

Når du har kjøpt en ny Wii Remote er det best å gjøre en permanent synkroniseren siden håndkontrollen skal kobles til din egen konsoll.

Finn begge synkroniseringsknappene. På Wii U finner du denne på framsiden av konsollen (på Wii finner du den bak den lille luken under diskåpningen) og på Wii Remote finner du på baksiden av håndkontrolleren (på eldre håndkontrollere er denne under batteriluken).

  1. Trykk på den røde knappen på konsollen (trykk og slipp én gang, IKKE hold knappen inne da dette vil slette alle synkroniseringer).
  2. Trykk på den røde knappen på Wii Remote og vent til de blå lampene op Wii Remote er ferdig med å blinke. En av lampene vil nå lyse konstant når synkroniseringen er ferdig. Denne lampen vil vise hvilen spiller komtrolleren tilhører (spiller 1, spiller 2 osv.).
  3. Vær oppmerksom på at du bare kan synkronisere én Wii Remote av gangen. Gjenta disse stegene for hver enkelt håndkontroll til alle er synkronisert med konsollen din.

Midlertidig synkronisering

Dersom du for eksempel tar med din egen håndkontroll til en kamerat for å spille er en midlertidig synkroniserern bedre. Håndkontrollen vil da fremdeles være synkronisert med din egen konsoll hjemme, men du kan bruke den på kameratens konsoll så lenge du er der.

  1. Trykk på HOME-knappen på Wii Remote og velg deretter "Wii Remote Setting" i meny en som dukker opp. Vær oppmerksom på at vi visse spillmoduser er det ikke mulig å trykke på HOME-knappen (et blått hus med et rødt advarselssymbol over seg vil da dukke opp).
  2. Klikk på "Reconnect" og vent en liten stund. Nå har alle Wii Remote-kontrollere mistet koblingen til Wii-konsollen.
  3. Nå trykker du inn knapp 1 og knapp 2 samtidig for å midlertidig synkronisere en Wii Remote. Rekkefølgen bestemmes etter hvilken rekkefølge kontrollerne blir synkronisert i, så spiller 1 vil bli synkronisert først, deretter spiller 2 og så videre.

Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge