Skip to main content

Nintendo Switch - håndtering av data

Her er en introduksjon til hvilke typer data som kan lagres på Nintendo Switch, og forskjellige måter du kan behandle data på.

Datatyper

 • Programvaredata
 • Lagret-spill-data
 • Skjermdumper tatt ved å bruke kameraknappen

Hva er programvaredata?

Programvaredata omfatter programvare som kan lastes ned, nedlastbart innhold og oppdateringsdata. Det omfatter ikke lagret-spill-data.

Lagringsdestinasjoner for data

Dataene nevnt ovenfor kan lagres på følgende destinasjoner:

 • Konsollens systemminne
 • Et microSD-kort

Mulige lagringsdestinasjoner varierer avhengig av datatypen

 • Programvaredata/skjermdumper
  Disse data lagres på et microSD-kort hvis det er satt inn ett, og vil lagres i systemminnet dersom microSD-kortet er fullt.
  • Du kan velge en lagringsdestinasjon for skjermdumper via SYSTEM SETTINGS (systeminnstillinger) ⇒ DATA MANAGEMENT (databehandling) ⇒ SAVE DATA/SCREENSHOTS (lagret data / skjermdumper) ⇒ MANAGE SCREENSHOTS (behandle skjermdumper)
  .

datahantering

 • Lagret-spill-data
  Disse data blir lagret i konsollens systemminne.
  Selv om du spiller butikkversjonen av et spill, vil disse data ikke lagres på spillkortet. De kan heller ikke lagres på et microSD-kort.
 • Behandling av programvaredata

  På Nintendo Switch kan du arkivere programvaredata for å frigjøre plass på en gitt lagringsdestinasjon. Det er kun lagret-spill-data og ikonet i HOME-menyen som vil beholdes for arkivert programvare.

  Hvis du vil arkivere programvare, velger du programvaren i HOME-menyen, trykker på plussknappen (+) eller minusknappen (-) og velger DATA MANAGEMENT (databehandling) ⇒ ARCHIVE SOFTWARE (arkiver programvare).

  Datahantering

  Kun ikonet i HOME-menyen vil beholdes for arkivert programvare. Et ikon foran programvarenavnet vil indikere at programmet er arkivert.

  Du kan velge dette ikonet for å laste ned programvaren på nytt.

  • Det er mulig at du ikke kan laste ned programvaren på nytt dersom den ikke distribueres lenger.

  Dersom du vil slette programvareikonet også

  Åpne menyen med valgmuligheter for programvaren du ønsker å slette, deretter velger du DATA MANAGEMENT (databehandling) ⇒ DELETE SOFTWARE (slett programvare). Lagret-spill-data vil ikke slettes.

 • Behandling av lagret-spill-data / skjermdumper

  Åpne ALBUM i HOME-menyen, deretter trykker du inn X-knappen på listen over skjermdumper, for å velge bilder du vil slette.

  Skärmdumpar

  Hvis du ønsker å behandle alle skjermdumpene dine samtidig, går du til SYSTEM SETTINGS (systeminnstillinger) ⇒ DATA MANAGEMENT (databehandling) ⇒ SAVE DATA/SCREENSHOTS (lagret-spill-data / skjermdumper) ⇒ MANAGE SCREENSHOTS (behandle skjermdumper). Der kan du slette alle skjermdumpene dine eller kopiere og flytte data mellom microSD-kortet og systemminnet.

  Datahantering

  Lagret-spill-data

  Alle dine lagret-spill-data vil lagres i systemminnet.

  Du kan slette lagret-spill-data for hver individuelle programvare ved å velge SYSTEM SETTINGS (systeminnstillinger) ⇒ DATA MANAGEMENT (databehandling) ⇒ SAVE DATA/SCREENSHOTS (lagret-spill-data / skjermdumper) ⇒ DELETE SAVE DATA (slett lagret-spill-data).

  Datahantering

  Slette alle data

  Du kan slette alle data og tilbakestille Nintendo Switch-konsollen tilbake til tilstanden du kjøpte den i, ved å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

  All informasjon som er lagret på Nintendo Switch-konsollen, inkludert brukeropplysninger, innstillinger for internett og spillrelaterte nyhetsartikler, vil slettes. 


Nintendo Co., Ltd. har hovedkontor i Kyoto, Japan, og står bak en rekke ikoniske varemerker og spillserier som har blitt en naturlig del av hjem verden over, slik som Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ og Splatoon™.

Sosiale medier

© Bergsala | Officiell nettside for Nintendo i Norge